Οροι και Προϋποθέσεις

Η δήλωση υπαναχώρησης γίνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικά και η εταιρεία υποχρεούται να αποστείλει επιβεβαίωση παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησης κατά την παραλαβή της. Μετά τη δήλωση υπαναχώρησης, η «εταιρεία» υποχρεούται να καταβάλει το τίμημα που εισέπραξε εντός 14 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων.

Το storyb.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων που δημιουργήθηκε από την εταιρεία «STORY B STYLE & FASHION IKE TRADE CLOTHING» (εφεξής «Η Εταιρεία») με έδρα τη Ρόδο, Αμερικής αρ. 93, (ΑΦΜ800818740) e-mail info@storyb.gr. Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις θα ισχύουν για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος Story B στο www.storyb.gr. Οποιοσδήποτε χρήστης εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής καλούμενος ως «επισκέπτης» ή/και «χρήστης» ή «πελάτης» για συντομία) εάν περιορίζεται στην επίσκεψη μόνο στο κατάστημα ή στην παραγγελία και στην πώληση προϊόντων και υπηρεσιών ) προσυπογράφεται με το παρόν και προσυπογράφει ανεπιφύλακτα τους όρους που ορίζονται στο παρόν, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε είναι δική του ευθύνη να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου, καθώς και από οποιαδήποτε συναλλαγή ή χρήση υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα ή να αναθεωρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών του ηλεκτρονικού καταστήματος, οποτεδήποτε το κρίνει απαραίτητο, και αναλαμβάνει να ενημερώνει τους καταναλωτές για τυχόν αλλαγές, μέσω των σελίδων αυτού του διαδικτυακού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος συντάσσονται στα ελληνικά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η «εταιρεία» δεσμεύεται για την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα σχετικά με την ταυτότητα της «εταιρείας» καθώς και τις συναλλαγές που παρέχονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Μια μεμονωμένη επιχείρηση, καλή τη πίστη, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από ηλεκτρονικά αρχεία που έγιναν κατά λάθος / παράλειψη κατά τη διάρκεια της κοινής εμπειρίας και δικαιούται να τα διορθώσει όποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρεία στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν ευθύνεται για ζημίες ή ζημιές που προκύπτουν από ακύρωση παραγγελιών, μη εκτέλεση ή καθυστέρηση εκτέλεσής τους για οποιονδήποτε λόγο. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα δεδομένα διαθεσιμότητας εάν ο πελάτης ενδιαφέρεται ή όχι και αναλαμβάνει να ενημερώνει τους πελάτες για τυχόν μη διαθεσιμότητα σε περίπτωση αλλαγής του χρόνου . δεν φέρει καμία άλλη ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω «όπως ακριβώς έχουν». Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται αστική ή ποινική για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, διασπαστική ή/και σωρευτική απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντων κερδών, χρηματικής ικανοποίησης κ.λπ. .) που θα είναι επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος για λόγους που σχετίζονται με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του ιστότοπου ή/και αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν και / ή από τυχόν μη πληρωμές τρέχουσες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λπ. αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της «εταιρείας» και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συνθηκών ή πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων για τα οποία η «εταιρεία» έχει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικές ανάγκες και λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή παράγωγη εργασία που βασίζεται σε αυτό το περιεχόμενο ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος απαγορεύεται. Η αναπαραγωγή, αναπαραγωγή, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο με την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της «εταιρείας» ή οποιουδήποτε άλλου κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα σήματα που παρατίθενται και περιγράφονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα Story B ή στα Προϊόντα ή Υπηρεσίες της «Εταιρείας» ή τρίτων συνιστούν περιουσιακά στοιχεία «Εταιρείας» ή Τρίτων, αντίστοιχα, που προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα σε καμία περίπτωση δεν τους παρέχει άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ορίζει ο νόμος και σύμφωνα με τους κανόνες καλής πίστης και συμπεριφοράς. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα Story B για: 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή μέσω e-mail ή μετάδοση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιονδήποτε λόγο, που προκαλεί βλάβη ή βλάπτει την Εταιρεία. ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος που παραβιάζει το απόρρητο ή το απόρρητο των πληροφοριών οποιουδήποτε ατόμου 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή e-mail ή μετάδοση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου που παραβιάζει τα ήθη, τις κοινωνικές αξίες, τη σεξουαλικότητα των χρηστών κ.λπ. 3. αποστολή , δημοσιεύστε, στείλτε e-mail ή με άλλο τρόπο μεταδώστε οποιοδήποτε περιεχόμενο για το οποίο οι χρήστες δεν επιτρέπεται να μεταδίδουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή τις συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος της εργασιακής σχέσης ή καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας ), 4. αποστολή, δημοσίευση, e-mail ή με άλλο τρόπο μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε είδους. 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή μέσω e-mail ή μετάδοση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιουδήποτε υλικού που περιέχει ιούς λογισμικού ή άλλους κωδικούς, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για να διακόπτουν, να βλάπτουν, να καταστρέφουν ή να εξοπλίζουν οποιαδήποτε λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστή, 6. εσκεμμένη ή ακούσια παραβίαση των ισχυόντων νόμων ή κανονισμών, 7. παρενόχληση τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο. 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων για άλλους χρήστες.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ

Το Story B, με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται στο παρόν και όλων των εφαρμοστέων νόμων και κανονισμών, σας παρέχει ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτού του ιστότοπου και του περιεχομένου του. Αυτή η Άδεια Χρήσης δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στον Ιστότοπο και τα στοιχεία του και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) Πρέπει να διατηρήσετε όλα τα αντίγραφα του Ιστότοπου και των στοιχείων του, όλες τις σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων και άλλες ειδοποιήσεις ιδιοκτησίας. και (2) δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε τον Ιστότοπο και τα στοιχεία του με οποιονδήποτε τρόπο, ή να αναπαράγετε ή να εμφανίσετε δημόσια, ή να διανείμετε ή να χρησιμοποιήσετε με άλλον τρόπο τον Ιστότοπο και τις πληροφορίες του για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν επιτρέπεται διαφορετικά στο παρόν.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ WWW.STORYB.GR

Οι σύνδεσμοι που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγούν τον χρήστη στη μετάβαση από το ηλεκτρονικό κατάστημα σε ιστότοπους τρίτων, επιχειρήσεις κ.λπ. Αυτοί οι συνδεδεμένοι ιστότοποι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Εταιρείας και η Εταιρεία είναι δεν ευθύνεται για τα περιεχόμενα οποιουδήποτε τέτοιου ιστότοπου ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιέχεται σε έναν συνδεδεμένο ιστότοπο ή για τυχόν αλλαγές ή ενημερώσεις σε τέτοιους ιστότοπους. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τις διαδικτυακές εκπομπές ή για οποιαδήποτε μορφή μετάδοσης που λαμβάνεται από οποιονδήποτε συνδεδεμένο ιστότοπο. Η εταιρεία παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι βρίσκονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν σημαίνει ότι η εταιρεία προσυπογράφει ή αποδέχεται τους περιεχόμενο.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΗ

Δύο κωδικοί πρόσβασης χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας: ο Κωδικός πρόσβασης (e-mail ή όνομα χρήστη) και ο Προσωπικός Κωδικός Ασφαλείας (κωδικός πρόσβασης), οι οποίοι σας παρέχουν ασφαλή πρόσβαση κάθε φορά που τους χρησιμοποιείτε. Επιπλέον, μπορείτε να αλλάζετε τον Προσωπικό Κωδικό Ασφαλείας (κωδικό πρόσβασης) και τη διεύθυνση email σας όσο συχνά θέλετε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση και την απόκρυψη του απορρήτου των πληροφοριών σας από τρίτους, καθώς είστε ο μόνος που έχετε πρόσβαση σε αυτά. Σε περίπτωση απώλειας των ταυτοτήτων σας ή διαρροής σε μη εξουσιοδοτημένο άτομο, θα πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως, διαφορετικά το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει καμία ευθύνη.

Για λόγους ασφαλείας, συνιστάται να αλλάζετε τον κωδικό πρόσβασής σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών πρόσβασης. Τέλος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σύμβολα εκτός από γράμματα και αριθμούς για να δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL Connection για την καλύτερη προστασία του απορρήτου σας στη μεταφορά δεδομένων.