Πολιτική επιστροφής

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Η εταιρεία που υποστηρίζει το Ηλεκτρονικό Εμπόριο σάς δίνει τη δυνατότητα να απολαύσετε την πληρότητα των περιγραφών των οποίων είναι αναρτημένες στις σελίδες της.
το προνόμιο της άμεσης επαφής με τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα από την οθόνη του υπολογιστή σας γρήγορα και εύκολα. Για να τονίσουμε τα οφέλη από τη χρήση του διαδικτύου στις καθημερινές μας αγορές παρακάτω, ορίζουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις για την επιστροφή ελαττωματικών ή μη προϊόντων.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Σε όλες τις περιπτώσεις που παραδίδεται εκτός από το πωλούμενο, σε είδος ή ποσότητα ή ακίνητο που λείπει που έχει προηγουμένως γραφτεί σε συμφωνία με την «εταιρεία», ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα για έλεγχο και εντοπισμό σφαλμάτων.

Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία καθώς και τα έξοδα αποστολής στον πελάτη βαρύνουν την «εταιρεία» εφόσον η
η εταιρεία πρότεινε τρόπο επιστροφής.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Εάν διαπιστωθεί ότι το προϊόν έχει κατασκευαστικό ελάττωμα, εάν επιβεβαιωθεί από εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει καλή εγγύηση
ή σε περίπτωση που η ίδια η «εταιρεία» παρέχει απευθείας εγγύηση καλής λειτουργίας, ισχύουν τα ακόλουθα:
Η εγγύηση παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα που αναγράφεται στις προδιαγραφές του προϊόντος. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου ή επισκευής, είναι δυνατή η αντικατάσταση των προϊόντων με επιπλέον χρέωση κατόπιν νέας συμφωνίας με τον πελάτη. Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν (π.χ. λιανοπωλητής κ.λπ.) και πλήρης συσκευασία. Εάν διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα αργότερα στην παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή εάν η συσκευασία του προϊόντος παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά τη στιγμή της παράδοσης, το προϊόν δεν απαιτεί συσκευασία.

Οι επιστροφές θα γίνονται είτε με προσωπικά και μεταφορικά μέσα της Εταιρείας είτε με courier, είτε σε ένα από τα καταστήματα που διατηρεί η Εταιρεία με το εμπορικό σήμα Story B πανελλαδικά. Σε περιπτώσεις επιστροφής με courier, ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τα έξοδα αποστολής στην «εταιρεία» και η «εταιρεία» είναι υπεύθυνη για τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος ή επισκευασμένου προϊόντος. Μετά την επιστροφή των προϊόντων ελέγχεται το ελάττωμα που αναφέρει ο πελάτης και στη συνέχεια επικοινωνείται μαζί του για ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου. Εάν εντοπιστεί το ελάττωμα, πραγματοποιηθεί επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος, διαφορετικά η συναλλαγή μπορεί να ακυρωθεί εάν το προϊόν δεν μπορεί να επισκευαστεί σε εύλογο χρονικό διάστημα και η «εταιρεία» δεν μπορεί να βρει άλλο προϊόν ισοδύναμων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή ισοδύναμης αξίας για η αντικατάσταση. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής, η αρχική αγορά επιστρέφεται με τον ίδιο τρόπο όπως η αρχική πληρωμή του πελάτη στην «εταιρεία». Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης πιστωτικής κάρτας, η Εταιρεία θα υποχρεωθεί να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και στη συνέχεια η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε ενέργεια που προβλέπεται στη σύμβαση που έχει συνάψει με τον Πελάτη χωρίς ευθύνη της. «Εταιρεία» τώρα. Η Εταιρεία δια του παρόντος δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρονοδιάγραμμα και τον τρόπο με τον οποίο η αντιστροφή διέπεται από την προαναφερόμενη σύμβαση. Σε περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την επιλογή «παραλαβή από το κατάστημα», θα του επιστρέφονταν τα χρήματα από οποιοδήποτε από τα καταστήματα της «εταιρείας». Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα, θα πραγματοποιηθεί αντίστροφη τραπεζική μεταφορά από τους λογαριασμούς της Εταιρείας προς τον πελάτη.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελαττωματικά το Ηλεκτρονικό Κατάστημα έχει το δικαίωμα να απαιτήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ύψος της οποίας θα καθοριστεί από την κατάσταση των προϊόντων και να προβεί σε πλήρη ή μερική διευθέτηση της απαίτησής του μονομερώς και χωρίς άλλο τίμημα. έναντι του πελάτη.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ (DOA)

Επιστροφές προϊόντων που θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA) θα γίνονται δεκτές εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση
στον πελάτη. Ταυτόχρονα, το προϊόν δεν θα πρέπει να έχει καταστραφεί και θα πρέπει να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν (π.χ. κατάστημα λιανικής κ.λπ.) και πλήρη συσκευασία. Σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύουν τα εξής:

Το προϊόν παραλαμβάνεται και ελέγχεται για οποιοδήποτε ελάττωμα αναφέρεται από τον ΠΕΛΑΤΗ. Με την προϋπόθεση ότι έχουν παραληφθεί και ελεγχθεί προηγουμένως από την Εταιρεία, το είδος θα αντικατασταθεί με ένα παρόμοιο νέο ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας άλλου νέου προϊόντος παρόμοιας ποιότητας και τιμής, εκτός εάν ο πελάτης επιθυμεί να αντικατασταθεί, το πρωτότυπο τα χρήματα αγοράς θα επιστραφούν στον πελάτη. Η επιστροφή χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε η αρχική πληρωμή στην εταιρεία. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης πιστωτικής κάρτας, η Εταιρεία θα υποχρεωθεί να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και στη συνέχεια η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε ενέργεια που προβλέπεται από τη σύμβαση που έχει συνάψει με τον Πελάτη χωρίς ευθύνη της. «Εταιρεία» τώρα. Με τη λήψη αυτών των πληροφοριών, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρονοδιάγραμμα και τον τρόπο εκτέλεσης της αντιστροφής, η οποία διέπεται από την προαναφερόμενη σύμβαση. Σε περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την επιλογή «παραλαβή από το κατάστημα», θα του επιστρέφονταν τα χρήματα από οποιοδήποτε κατάστημα «εταιρείας». Σε περίπτωση πληρωμής τραπεζικού εμβάσματος, θα πραγματοποιηθεί αντίστροφη τραπεζική μεταφορά από τους λογαριασμούς της εταιρείας προς τον πελάτη. Τα έξοδα αποστολής τόσο για την επιστροφή των προϊόντων στην Εταιρεία όσο και για την επιστροφή στον Πελάτη του αντικατασταθέντος προϊόντος επιβαρύνουν την Εταιρεία. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελαττωματικά το Ηλεκτρονικό Κατάστημα έχει το δικαίωμα να απαιτήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ύψος της οποίας θα καθοριστεί από την κατάσταση των προϊόντων και να προβεί σε πλήρη ή μερική διευθέτηση της απαίτησής του μονομερώς και χωρίς άλλο τίμημα. έναντι του πελάτη.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση Αγοράς εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της Σύμβασης.
παράδοση υπηρεσιών (όταν υπάρχει τέτοιο συμβόλαιο), ή παράδοση (όταν πρόκειται για προϊόντα) ακόμα και όταν υπάρχουν πολλά προϊόντα στην ίδια σειρά από
την παράδοση του τελευταίου και όταν υπάρχει υποχρέωση παράδοσης προϊόντων σε τακτά χρονικά διαστήματα από την παράδοση του πρώτου. Η απόσυρση γίνεται κάτω από το
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Αυτή η υπαναχώρηση είναι παράλογη και δωρεάν και εάν το προϊόν έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης πρέπει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που παρέλαβε, με όλα τα αξεσουάρ του, τα έντυπα που το συνοδεύουν και τη συσκευασία του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του προϊόντος γίνεται δεκτή μόνο εάν ο αγοραστής έχει πρώτα πληρώσει όλα τα τέλη που χρεώνει η εταιρεία για την αποστολή του αντικειμένου και τα έξοδα αποστολής του αντικειμένου.

Τα έξοδα αποστολής δεν επιστρέφονται εάν ο πελάτης είχε επιλέξει μια μέθοδο παράδοσης διαφορετική από τη φθηνότερη τυπική μέθοδο παράδοσης που προσφέρει
"Εταιρία". Η επιστροφή χρημάτων θα επιστραφεί στον πελάτη με τα ίδια μέσα με την αρχική συλλογή. Ειδικότερα στην περίπτωση χρέωσης πιστωτικής κάρτας ως εξής: σε περίπτωση που, πριν από την ανάληψη και επιστροφή του αντικειμένου, το τίμημα έχει καταβληθεί στην «εταιρεία» από την Τράπεζα, η «εταιρεία» υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα της ακύρωσης της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε ενέργεια που προβλέπεται από τη σύμβαση που έχει συναφθεί με τον πελάτη. Η Εταιρεία δια του παρόντος δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρονοδιάγραμμα και τον τρόπο με τον οποίο η αντιστροφή διέπεται από την προαναφερόμενη σύμβαση. Σε περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την επιλογή «παραλαβή από το κατάστημα», θα του επιστρέφονταν τα χρήματα από το κατάστημα από το οποίο παρέλαβε το προϊόν. Σε περίπτωση πληρωμής τραπεζικού εμβάσματος, η επιστροφή χρημάτων θα γίνει επίσης με τραπεζικό έμβασμα στον λογαριασμό του πελάτη. Ο πελάτης είναι υπόχρεος να αποζημιώσει την «εταιρεία» εάν έχει χρησιμοποιήσει άλλα από αυτά που είναι απαραίτητα για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο χώρο μέχρι τη δήλωση υπαναχώρησης. Η φύση, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία των εμπορευμάτων θα πρέπει να εξακριβώνονται με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στην εξωτερική συσκευασία κάθε προϊόντος, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχονται από την «εταιρεία», ωστόσο, χωρίς να ανοίξει το προϊόν και να τοποθετηθεί η καλά σε λειτουργία. Η εταιρεία είναι πρόθυμη να ενημερώσει τον πελάτη για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τη φύση και τη λειτουργία των προϊόντων παρέχοντας πρόσθετο πληροφοριακό υλικό ηλεκτρονικά ή με άλλο τρόπο. Εάν το προϊόν ανοίξει ή τεθεί σε λειτουργία, η αξία του μειώνεται αυτόματα καθώς το προϊόν χαρακτηρίζεται ως μεταχειρισμένο και ο πελάτης υποχρεούται να αποζημιώσει την εταιρεία για την απόσβεση του προϊόντος. Η μείωση της αξίας από το άνοιγμα της συσκευασίας και κατά συνέπεια η ταξινόμηση του προϊόντος ως χρησιμοποιημένου λαμβάνεται υπόψη κατά περίπτωση και καθορίζεται από την εταιρεία και συνήθως κυμαίνεται από 20% -30%. Η «εταιρεία» έχει το δικαίωμα να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωση της ακόμη και με αμοιβαία αποζημίωση. Εάν η υπαναχώρηση αφορά την παροχή υπηρεσιών, ο πελάτης καταβάλλει ποσό ανάλογο του ποσού που παρέχεται μέχρι τη δήλωση υπαναχώρησης. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό Κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ύψος της οποίας θα καθοριστεί από την κατάσταση των προϊόντων και να προβεί σε πλήρη ή μερική αποζημίωση της απαίτησής του μονομερώς και χωρίς καμία περαιτέρω τιμή. έναντι του πελάτη.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Πριν ολοκληρώσετε την παραγγελία σας, κατά την ηλεκτρονική διαδικασία μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας και να διαγράψετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι αγορών πατώντας το κουμπί 'Κατάργηση'. Ακόμα κι αν έχετε ολοκληρώσει την ηλεκτρονική σας παραγγελία αλλά το προϊόν δεν έχει αποσταλεί ακόμα μπορείτε να ακυρώσετε καλώντας στο τηλ. 2241032012. Εάν έχετε παραλάβει το προϊόν μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2241032012 ή μέσω της φόρμας email του ιστότοπού μας και αφού εξηγήσουμε γιατί θέλετε να ακυρώσετε την παραγγελία σας, ο συνεργάτης μας θα σας ενημερώσει αμέσως για τις επιλογές σας. Εάν η παραγγελία σας έχει ήδη τιμολογηθεί και εξακολουθείτε να θέλετε να την ακυρώσετε θα πρέπει να δώσετε τα στοιχεία της παραγγελίας σας στο τηλ. 2241032012.